Księga znaku logotypu beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego

Księga znaku logotypu beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego >>pdf

Zawiera zasady korzystania z logotypu, opis zastosowanej kolorystyki, wersje monochromatyczną oraz achromatyczną a także przykłady niepoprawnego użycia logotypu.